Organiseren vanuit purpose

Als je organisatie niet lekker loopt, er onvrede heerst, gemopperd wordt, ga dan eens na of de organisatie nog voldoende samenhang heeft. Is er een gemeenschappelijk verstaan van de ‘purpose’, de bestaansreden van het collectief? Kadans faciliteert de dialoog, doet suggesties op basis van een schat aan kennis en ervaring, en staat mensen bij om samen vorm te geven aan een vitaliseringsproces. 

Onderwijsontwikkeling

Onderwijs kan altijd beter, want de maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Wij werken graag aan bevlogen scholen die van jonge mensen zelfstandige en weerbare burgers maken. Kadans heeft diepe wortels in Voortgezet Onderwijs en HBO/universitair onderwijs, dus met de inhoudelijke kennis en afstemming op de doelgroep zit het wel goed.

Inspiratie en en reflectie

Betekenisvolle doelen vinden of hervinden, koers bepalen en afstemmen op trends en ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Kadans creëert ruimte voor reflectie, brengt verhalen naar boven en biedt perspectieven. Dit geeft een impuls aan je team of bedrijf, nieuwe energie om samen te werken aan de toekomst.  

Omgaan met maatschappelijke spanningsvelden

Onze maatschappij neigt naar segregatie en dat werkt destabiliserend. Wie wil innoveren probeert juist het verschil juist op te zoeken. Kadans laat mensen ervaren hoe je verschillen kunt laten bestaan en hoe lastig én verrijkend andere perspectieven kunnen zijn; op het werk, op school, of waar dan ook.

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!