Nieuwe wegen in samenwerken aan bezieling en geloof

De stichting Dijk en Duin in Hoorn vroeg om een vervolg op het cursusboek ‘Op reis in het land van geloven’, dat gericht is op de vorming  van kerkelijke vrijwilligers. Het doel is om een traject te ontwikkelen waarmee mensen in kleine gemeenschappen zelf vorm kunnen geven aan bezieling en betrokkenheid. Naast, binnen of in de plaats van parochiegemeenschappen. deze groepen en activiteiten hebben we Herbergen op je levensweg genoemd.

Vanuit een startnotitie is het terrein verkend en zijn experts geraadpleegd. Inspiratiedagen en een expert-conferentie in de abdij van Egmond leidden tot contact met de potentiele doelgroep. Hun behoeften en dromen vormen de basis van een leertraject. Na een pilot is besloten tot bijstelling van het programma en meer nadruk op het leren werken met een specifieke vorm die we Open Cirkels hebben genoemd. Wij leren voortdurend en banen de weg door hem te gaan. We vinden oude en nieuwe inspiratiebronnen en treffen tochtgenoten op onze weg.

Wordt vervolgd!

www.herbergenopjelevensweg.nl

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!