Met het hele team vormgeven aan een hedendaagse identiteit

Het is opvallend dat scholen weer aandacht krijgen voor identiteit. Niet langer vanuit de vraag: hoe kunnen we nog iets doen aan de levensbeschouwelijke identiteit die in onze statuten staat? , maar vanuit het besef dat het van belang is om met je team af te stemmen over diepere waarden en drijfveren.

Onze visie blijkt daarin versterkend op meerdere niveaus. Door het organiseren van de ontmoeting van leraren vanuit hun persoonlijke en professionele inspiratie openen we een gesprek dat vaak niet meer gevoerd wordt. Het belang er van kunnen we beschrijven vanuit ons verhaal ‘Identiteit als bedding’. Op basis van literatuurstudie en ervaringskennis beschrijven we hoe leerlingen gedurende de schooltijd hun identiteit vormen en op welke manier het team van de school daarin iets voor hen kan betekenen. Welk belang de onderlinge afstemming daarin heeft.

In de praktijk blijkt dat dit verhaal en de bijbehorende dialoogbijeenkomsten tegemoet komen aan een behoefte bij leraren en hoe het – zonder nieuw beleid te formuleren – versterkend werkt in onderlinge samenwerking, pedagogische houding, waardering voor schoolculturele activiteiten. Op een aantal scholen heeft het ook geleid tot nieuwe activiteiten die gericht zijn op de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Wij kunnen scholen helpen bij:

  • Het mee organiseren van een Inspiratiedag
  • Omgaan met conflicten binnen teams die identiteitsgerelateerd zijn
  • Opzetten van rituele momenten in het schooljaar; bijv feestelijke opening schooljaar, duurzaamheidsdag, allerzielen, kerst, ramadan, diploma-uitreiking, einde van het schooljaar.
  • organiseren van ID-cafĂ©’s waarin informeel en dialogisch met elkaar afgestemd wordt en wijsheid wordt verzameld

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Elsenaar tel 06-23091515

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!