Versterken van passie en bezieling in het primair onderwijs

Kadans is gevraagd om samen met identiteitsmedewerkers van Arkade een programma te maken voor jonge leraren waardoor zij beter aansluiting vinden bij de katholieke identiteit van de school  en om hun eigen bezieling te verdiepen.

Samen met opdrachtgever Adveniat, een klankbordgroep en mensen uit het veld werd deze vraag nader onderzocht. Mogelijke aanpakken werden verkend en getest. Essentieel voor een goed programma bleek een evenwichtige balans in de aandacht voor persoonlijke inspiratie, professionele competenties, context en praktische toepasbaarheid in de klas. “Het gaat over mijn persoonlijke inspiratie voor zover die van belang is voor mijn werk met kinderen en collega’s.”

Het werd een tweedaagse ‘expeditie’ met een afwisselend en flexibel programma met een bijzondere plek voor benedictijnse spiritualiteit en verschillende manieren om stilte vorm te geven in je dag. In eerste instantie was de expeditie gericht op individuele deelnemers, en later ook op hele schoolteams (35 personen), toegesneden op hun specifieke situatie. Een mooie aanbeveling deed een basisschooldirecteur aan zijn docenten: “Gun dit jezelf!”

www.geinspireerdleraarschap.nl  

Visit Project

Location:
Los Angeles

Camera:
EOS5D

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!