Kadans voerde de afgelopen tien jaar een aantal veldonderzoeken uit rond geestelijk welbevinden van Nederlandse politiemensen. Onder meer een landelijk onderzoek in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Politie (SAOP).

In de onderzoeken kwamen vertegenwoordigers van alle corpsen, leidinggevenden en beleidsverantwoordelijken uitgebreid aan het woord. In de verschillende rapportages werd de staat van de professionele voorziening voor geestelijke voorziening per regio opgemaakt en concrete adviezen gegeven om geestelijke verzorging steviger te verankeren in het personeelsbeleid van de landelijke concernvorming.

Werken aan geestelijk welbevinden binnen de politie blijkt complex te zijn en een zaak van lange adem. Het onderzoek van Kadans maakte duidelijk  dat er bij politiemensen een onmiskenbare behoefte is aan een eigentijdse,  gepersonaliseerde  en professionele voorziening om het geestelijk welbevinden van politiemensen te versterken en te onderhouden. Een dergelijke voorziening blijkt een noodzakelijke en vitale factor voor arbeidsprestatie, arbeidssatisfactie en een lerende en levende politieorganisatie.

Het rapport is inmiddels openbaar en wacht op verdere implementatie. Rapport:  Politiewerk_en_het_verzorgen_van_geestelijk_welbevinden_

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!