Dr. Peter de Haan

(interim-) Directeur hoger onderwijs, onderzoeker en consultant

Al ruim twintig jaar leidinggevende in het hoger onderwijs eerst op teamniveau en later als directeur. Had bij Fontys hogescholen en Inholland de leiding over de theologie-religie-zingevingsopleidingen en voerde bij hogeschool Windesheim naast deze opleidingen de directie over de educatieve opleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs. Met als bijzondere leerroute het Teacherscollege dat opleidingen basis-en voortgezet onderwijs innovatief combineert en dat landelijk de aandacht trekt zowel van de beroepenvelden als de politiek.

Als consultant en onderzoeker was hij niet alleen betrokken bij de (visie-)ontwikkeling en eerste implementatie van geestelijke verzorging bij de politie, maar adviseerde hij ook kerkgenootschappen en het studentenpastoraat in Nederland.

‘Leidinggeven is vertrouwen en ruimte geven voor handelen, reflecteren en leren in dienst van kwaliteit en professionaliteit’

dehaan@kadans.nl

tel 06-51146963

Marcel Elsenaar

Spreker, onderwijsontwikkelaar, duurzaam onderwijs, onderwijspedagogische reflectie

Startvragen: waar gaat het echt om? Welke behoeften leven er? En wat is goed voor mens en aarde? Schoolleiders en bestuurders worden blij van een gesprek met Marcel omdat hij snapt hoe complex de veranderingsprocessen zijn. Door zijn brede onderwijservaring kan hij goed schakelen tussen alle verschillende niveaus in de organisatie.

Duurzaam onderwijs is zijn belangrijkste speerpunt. Integrale ontwikkeling is uitgangspunt:  de bedrijfsvoering in het onderwijs, en  de didactische en pedagogische vormgeving in het curriculum gaan hand in hand. De Sustainable development goals helpen om het concreet te maken. Het mooie van dit moment is dat de kennis er is, de urgentie voelbaar en de leerlingen vragen er op. Nu nog de professionals!

Tel: 06- 23 09 15 15

e-mail: elsenaar@kadans.nl

Frans Duurland

Creatief denker, B2B marketeer, innovatiemanager, begeleider Ubuntugesprek

Loopt warm voor ingewikkelde vraagstukken met veel stakeholders. Helpt met het richting zoeken en draagt bij aan duurzame oplossingen met breed draagvlak. Laat mensen samen innoveren vanuit het purpose van de organisatie. Met het Ubuntugesprek organiseert hij de ontmoeting en zoektocht naar gezamenlijke wijsheid.

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!