1 augustus 2020 Marcel

Dr. Peter de Haan

(interim-) Directeur hoger onderwijs, onderzoeker en consultant

Al ruim twintig jaar leidinggevende in het hoger onderwijs eerst op teamniveau en later als directeur. Had bij Fontys hogescholen en Inholland de leiding over de theologie-religie-zingevingsopleidingen en voerde bij hogeschool Windesheim naast deze opleidingen de directie over de educatieve opleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs. Met als bijzondere leerroute het Teacherscollege dat opleidingen basis-en voortgezet onderwijs innovatief combineert en dat landelijk de aandacht trekt zowel van de beroepenvelden als de politiek.

Als consultant en onderzoeker was hij niet alleen betrokken bij de (visie-)ontwikkeling en eerste implementatie van geestelijke verzorging bij de politie, maar adviseerde hij ook kerkgenootschappen en het studentenpastoraat in Nederland.

‘Leidinggeven is vertrouwen en ruimte geven voor handelen, reflecteren en leren in dienst van kwaliteit en professionaliteit’

dehaan@kadans.nl

tel 06-51146963