Movimento

Versterken van leiderschap in de zorg

Movimento heeft op het moment dat wij met hen in zee gingen een sterke en onderscheidende positie veroverd in de werving en selectie van toezicht, bestuur en hoger management voor de zorgsector. De oprichters hadden – en hebben – een sterke drive om veranderingen in de zorgsector tot stand te brengen, om te beginnen door de ontwikkeling van nieuw, ander en beter leiderschap.

Als de transitie in de zorg haar intrede doet krijgen klanten te maken met bezuinigingen en dat merken ze; ook bij Movimento als leverancier beginnen zaken wat stroever te lopen. Tijd voor reflectie.Een adviseur met kennis van de sector kreeg opdracht om het imago te onderzoeken. Een strategisch adviseur faciliteerde de interne dialoog – met alle medewerkers. De conclusie was dat het hogere doel, versterken van leiderschap in de zorg, nog te weinig werd herkend door klanten. En intern konden de zaken wel iets meer structuur gebruiken.

Het team raakte er van overtuigd dat versterken van leiderschap in de zorg het gezamenlijke kompas was en de grondslag voor het gewenste imago. De twijfel werd omgezet in concrete acties, gericht op versterking van het imago, de eigen organisatie en de werkprocessen.

Politie en mentale weerbaarheid

Kadans voerde de afgelopen tien jaar een aantal veldonderzoeken uit rond geestelijk welbevinden van Nederlandse politiemensen. Onder meer een landelijk onderzoek in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Politie (SAOP).

In de onderzoeken kwamen vertegenwoordigers van alle corpsen, leidinggevenden en beleidsverantwoordelijken uitgebreid aan het woord. In de verschillende rapportages werd de staat van de professionele voorziening voor geestelijke voorziening per regio opgemaakt en concrete adviezen gegeven om geestelijke verzorging steviger te verankeren in het personeelsbeleid van de landelijke concernvorming.

Werken aan geestelijk welbevinden binnen de politie blijkt complex te zijn en een zaak van lange adem. Het onderzoek van Kadans maakte duidelijk  dat er bij politiemensen een onmiskenbare behoefte is aan een eigentijdse,  gepersonaliseerde  en professionele voorziening om het geestelijk welbevinden van politiemensen te versterken en te onderhouden. Een dergelijke voorziening blijkt een noodzakelijke en vitale factor voor arbeidsprestatie, arbeidssatisfactie en een lerende en levende politieorganisatie.

Het rapport is inmiddels openbaar en wacht op verdere implementatie. Rapport:  Politiewerk_en_het_verzorgen_van_geestelijk_welbevinden_

Duurzaam onderwijs

Vernieuwen van onderwijs door docenten

Het Comenius Lyceum Amsterdam in Amsterdam West bouwt aan het Econasium. Een nieuw programma waarin leerlingen leren over duurzaamheid en hun eigen toekomst ontwerpen. Een team van acht docenten ging hiermee aan de slag. Wij bieden hen ondersteuning en inspiratie. Vragen die al snel opkwamen waren: hoe weten we in klas 3 wie excellente leerlingen zijn? Hoe meten we dat? Welke duurzame onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen? Hoeveel vrijheid en uitdaging kunnen leerlingen aan? Maar ook: Hoe voorkomen we dat docenten overbelast raken? Hoe werken wij goed samen?

Wij leveren een bijdrage op alle niveaus, van een verkenning van doelen en context tot teambuilding, leerlingbetrokkenheid en creatieve invullingen van het programma. Daarmee is een belangrijke impuls aan de schoolcultuur gegeven. Als in schooljaar 2017-2018 het programma van de bovenbouw start gaat de school naar een nieuw gebouw.

Een mooie uitdaging in een tijd waarin het onderwijs aan veel eisen moet voldoen. Onze missie is ook om met meer scholen een eigen leerlijn duurzaamheid te ontwikkelen.

Visit Page

Het Ubuntu-gesprek – vanuit verbinding in gesprek

Vijf professionals, adviseurs en managers, vonden elkaar op het thema Ubuntu. Geïnspireerd door deze filosofie uit zuidelijk Afrika, die het belang van het wij, de gemeenschap, centraal stelt, bespraken ze praktische consequenties voor hun werk en persoonlijk leven.

Gaandeweg ontdekten zij een patroon in de manier waarop zij met elkaar in gesprek gingen. Eerst verbinden en daarna pas inhoudelijk in gesprek. Voor de verbinding vonden ze inspiratie bij de Maori’s, dit resulteerde in de zogenaamde ‘kanovraag’. Die verbinding bleek steeds weer cruciaal voor het begrijpen, waarderen en onderzoeken van heel verschillende zienswijzen. Zo ontstaat nieuwe, gemeenschappelijke, wijsheid.

Het patroon kristalliseerde tot een methodiek, Het Ubuntugesprek® – een innovatieinstrument dat inmiddels al heel vaak met veel succes is ingezet voor het oplossen van complexe vraagstukken – ook door Kadans.

Op zoek naar kadans?

wij denken graag met je mee of nog iets verder!